Gemeentelijke heffing betalen

Op dit moment zijn de gemeentes druk bezig met het versturen van de WOZ-aanslag. De WOZ wordt veelal als basis gebruikt voor het berekenen van gemeentelijke heffingen.

Per gemeente is er vastgesteld welk gedeelte van de belastingen voor de eigenaar zijn en welk deel voor u als gebruiker.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een factuur krijgt voor waterschapsbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing of hondenbelasting.

Wij adviseren u bij vragen contact op te nemen met de gemeente waarin u woont. Zij kunnen u meer vertellen over de totstandkoming van de WOZ-waarde en de gemeentelijke heffingen.