Huur

Wanneer u een huurovereenkomst heeft bent u verschuldigd maandelijks de huur en eventueel servicekosten te betalen. U dient ons te machtigen voor het automatisch incasseren van de huur of de huur handmatig te betalen op het opgegeven rekeningnummer.

De huur dient voor de eerste van de maand op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Een maal per jaar voeren wij een verhoging van de huur door. Hierbij maken wij onderscheid tussen zogenaamde ‘sociale huurwoningen’, ‘vrije sectorwoningen’ of ‘geliberaliseerde woningen’ en parkeerplaatsen of garages.

Voor de sociale huurwoningen voeren wij een huurverhoging door op basis van uw inkomen. Dit is door de overheid ingesteld om zogenaamd scheefwonen tegen te gaan. Er is sprake van scheefwonen wanneer u een inkomen heeft die de door de overheid vastgestelde grens overschrijdt.
Meer actuele informatie hierover kunt u terugvinden op de site van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging.

Bij de huurverhoging van vrije sectorwoningen, parkeerplaatsen en garages baseren wij de huurverhoging hetgeen wij met u contractueel overeengekomen zijn.

Ik ben het niet eens met mijn huurverhoging, wat moet ik doen?

Indien u bezwaar wilt maken tegen de verhoging kunt u het beste contact met ons opnemen. Wij adviseren u wel van te voren op huurverhogingscheck.nl te kijken of ze huurverhoging binnen de wettelijke grenzen ligt.

Naast mijn huur moet ik ook servicekosten betalen, mag dat wel?

De servicekosten die in rekening worden gebracht zijn vaak kosten voor gemeenschappelijke voorzieningen. Wij brengen maandelijks een voorschot in rekening en zullen een maal per jaar kijken of de werkelijke kosten overeenkomen met het voorschot. Heeft u te veel of te weinig betaald? Dan krijgt u hiervan nog een aparte afrekening. Lees meer over servicekosten in het besluit servicekosten.