Huuropzeggen

Heeft u besloten dat u de huur wilt opzeggen dan hebben wij, om dit proces in werking te zetten een schriftelijk opzegging nodig. U kunt dit eenvoudig via onze website doen of het formulier invullen en opsturen. Let u er wel op dat uw opzegging voorzien dient te zijn van een (digitale) handtekening.

Als u de opzegging heeft gedaan dan worden er twee afspraken gemaakt langs te komen voor een zogenaamde voorinspectie en de eindinspectie. Het opleveren van de woning geschied volgens bepaalde richtlijnen. Deze richtlijnen kunt u binnenkort op onze site terugvinden en geven antwoord op de meeste vragen.

De voorinspectie gebruiken wij om de woning te bekijken, of u alle richtlijnen juist heeft toegepast en om u te attenderen op zaken die nog niet oplever klaar zijn.
Vlak voor het einde van uw huurperiode vindt de eindinspectie plaats. Wij gaan er dan vanuit dat u de woning conform de afspraken, helemaal leeg en bezemschoon achter laat. Samen nemen wij dan de meterstanden op, vullen wij de benodigde papieren in en kunnen wij over gaan tot het in ontvangst nemen van de sleutels.

Als de woning helemaal netjes is overgedragen zullen wij uw huurovereenkomst beëindigen. Indien u aan het begin van uw huurperiode een waarborgsom heeft betaald, zullen wij deze binnen een maand aan u terugstorten. De waarborgsom kunt u niet gebruiken voor de huur van de laatste maanden.

Ik wil mijn huur opzeggen, maar mijn medehuurder wil graag blijven huren, kan dat?

Het is mogelijk dat de medehuurder het huurcontract dan overneemt, mits de medehuurder op de huurovereenkomst staat (bijgeschreven). Wel moeten wij u er op attent maken dat alle verplichtingen die het goede huurderschap met zich meebrengt dat volledig de verantwoording zijn van de medehuurder. Wij kunnen weigeren op het moment dat de medehuurder niet in staat is aan de verplichtingen te voldoen die goed huurderschap met zich meebrengen, bijvoorbeeld wanneer de medehuurder niet in staat is om alleen de huur op te brengen. De medehuurder zal met het goedgekeurde vertrek van de hoofdhuurder ook automatisch zelf hoofdhuurder worden.

Mijn huur is inmiddels opgezegd, maar ik wil toch wel blijven huren. Wat nu?

Na het ontvangen van uw huuropzegging heeft u nog drie werkdagen de tijd om uw opzegging in te trekken. Na die drie dagen is uw opzegging definitief en zal de opzeggingsprocedure in gang gezet worden.